Verotietojen vaihto

Verotietojen vaihto (FATCA & CRS)

Rahoituslaitokset ympäri maailmaa on velvoitettu Yhdysvaltain lain FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) nojalla luovuttamaan tietoja yhdysvaltalaisten henkilöiden tileistä ja sijoitusvarallisuudesta Yhdysvaltain verovirastolle (IRS). Tämän vuoksi meidän on kysyttävä kaikilta säästötiliasiakkailtamme, mikäli he ovat velvollisia maksamaan veroa Yhdysvalloissa.

CRS on OECD:n yhteinen raportointistandardi (CRS), joka on kehitetty OECD:ssä ja EU:ssa. Standardi edellyttää, että kaikkien pankkien on selvitettävä tilinomistajiltaan verotuksellinen asuinpaikka ja tunnistettava ne tilinomistajat, joiden verotuksellinen asuinvaltio tai lainkäyttöalue ei ole sama kuin pankin. CRS:n tarkoituksena on estää kansainvälistä veronkiertoa ja standardi on luotu pohjautuen FATCA-verolakiin.

Ulkomailla asuvan verovelvollisen on annettava meille ulkomainen verotunnusnumero (TIN, Taxpayer Identification Number). Eri maiden TIN-numerot löydät täältä.

Kaikki asiakkaistamme keräämämme tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja ne kuuluvat pankkisalaisuuden piiriin. Kansainväliseen verolainsäädäntöön (FATCA ja CRS) liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Verohallintoon (www.vero.fi).