Lainaturva

Turvaa maksukykysi ikävien tilanteiden varalta

 

Sinulle, joka haluat suojata lainanmaksukykysi ja turvata perheesi tilanteen ikävien yllätysten varalta tarjoamme Lainaturvan. Lainaturva voi turvata talouttasi mm. työttömyyden, työkyvyttömyyden, sairaalahoidon tai pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman varalta.  

Kuukausittainen vakuutusmaksu on 9%:a lainasopimuksen mukaisista kuukausieristä. Esimerkki: Jos kuukausieräsi on 100 euroa, on Lainaturvan maksu ainoastaan 9 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksu veloitetaan joka kuukausi lainasi kuukausierän yhteydessä.

Uudet Lainaturva-asiakkaat saavat kaksi ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi. Soita asiakaspalveluumme kuullaksesi lisää.

Lainaturva eri ikäisille

Vakuutuksen sisältö riippuu vakuutetun iästä

18-64 -vuotiaille

 • Vastentahtoinen työttömyys
 • Täydellinen työkyvyttömyys
 • Kuolema

65-75 -vuotiaille

 • Sairaalahoito
 • Kuolema
 • Ryöstö

Lainaturva-vakuutus on voimassa kunnes täytät 75 vuotta ja sen sisältö ja vaatimukset  on räätälöity ikäsi mukaan. Mikäli Lainaturva vakuutuksenottaja on alle 65-vuotias, vaihtuu lainaturva automaattisesti vastaamaan 65-75 -vuotiaiden sisältöä vakuutetun täyttäessä 65 vuotta. Yli 65-vuotiaalle vakuutuksenottajalle tulee voimaan 65-75 -vuotiaiden sisältö välittömästi.

Saat itsellesi Lainaturvan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 0206 90681.

Lisätietoa Lainaturvasta

Lainaturva on ryhmäetuvakuutus, jonka TF Bank AB tarjoaa laina-asiakkailleen, Vakuutus koostuu kahdesta osasta vakuutetun iästä riippuen: lainaturva 18-64 -vuotiaille ja lainaturva 65-75 -vuotiaille. Näiltä sivuilta löydät tiedot, jotka vakuutuksenantajan on lain mukaan annettava sinulle ennen vakuutuksen ostamista. Tietojen tarkoituksena on auttaa vakuutussopimusta koskevan päätöksen tekemisessä, ja on tärkeää, että luet kaikki tiedot huolellisesti.

 

Vakuutukseen kuuluu eräitä poikkeuksia, ja tärkeimmät niistä kerrotaan esimerkkeinä alla. Jos pidät tiettyä vakuutusturvaa erityisen tärkeänä ja olet epävarma siitä, koskeeko vakuutus sitä, ota yhteyttä meihin, puh. 0206 90681. Täydelliset tiedot siitä, mitä vakuutus koskee, löydät vakuutusehdoista.

Yhteenveto vakuutuksesta

Lainaturva on ryhmäetuvakuutus, jonka TF Bank AB tarjoaa asiakkailleen, jotka ovat ottaneet kuluttajaluoton pankista. Jos olet yli 30 peräkkäisen päivän ajan vastoin tahtoasi työtön tai sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön, vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka sovitun kuukausittaisen lainakulun mukaisesti. Kuolemantapauksessa vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka vahinkopäivänä, kuitenkin enintään 15 000 euroa.

 

Tapahtuma Karenssi Enimmäis­korvaus
Vastentahtoinen työttömyys

30 päivän karenssia sovelletaan, mutta karenssin päätyttyä korvausta maksetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä lukien.

1 500 euroa 30 päivän ajalta ja enintään 365 päivää

Täydellinen työkyvyttömyys

30 päivän karenssia sovelletaan, mutta karenssin päätyttyä korvausta maksetaan ensimmäisestä täydellisen työkyvyttömyyden päivästä lukien.

1 500 euroa 30 päivän ajalta ja enintään 365 päivää

Kuolema

0 päivää

15 000 euroa

 

Kuka voi tehdä vakuutus­sopimuksen

Vakuutuksen voi ottaa asiakas, jolla on TF Bank AB:lta saatu luotto edellyttäen, että asiakas vakuutussopimusta tehtäessä:

 • on yksityishenkilö tai yksityisyrittäjä,
 • on kirjoilla ja asuu Suomessa,
 • on täyttänyt 18 vuotta mutta ei 65 vuotta. Uusi vakuutus voidaan ottaa viimeistään 64-vuotiaana.
 • on ollut toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään 6 peräkkäisenä kuukautena välittömästi ennen vakuutussopimuksen tekemistä niin, että viikoittainen työaika on vähintään 22 tuntia,
 • on täysin työkykyinen eikä saa sairauspäivärahaa, ajallisesti rajoitettua sairauskorvausta, sairauskorvausta, aktivointikorvausta tai vastaavaa,
 • kuuluu Suomen yleisen sosiaalivakuutuksen piiriin,
 • on antanut vakuutuksenantajalle muut pyydetyt tiedot.

 

Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus tulee voimaan vakuutussopimuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Vakuutus uudistetaan automaattisesti kuukausittain, ja se muuttuu lainaturvaksi 65-75-vuotiaille sinä päivänä, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. Vakuutettu voi irtisanoa vakuutuksen koska tahansa, ja vakuutus päättyy automaattisesti, kun luotto, jota vakuutus koskee, on maksettu kokonaan takaisin.

 

Esimerkkejä tilanteista, joita vakuutus ei koske

Vakuutuksesta ei korvata seuraavaa:

 • Työttömyys, joka johtuu määräaikaisen työsuhteen päättymisestä työnantajan kanssa tehdyn työsopimuksen mukaisesti
 • Vapaaehtoinen työttömyys tai omasta irtisanomisesta johtuva työttömyys
 • Täydellinen työkyvyttömyys, joka johtuu sairaudesta tai tapaturmasta, jota varten vakuutettu on käynyt lääkärissä tai saanut hoitoa 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen voimaantuloa.
 • Täydellinen työkyvyttömyys, kun vakuutetulla ei ole oikeutta Kansaneläkelaitoksen (KELA) sairauspäivärahaan, ajallisesti rajoitettuun sairauskorvaukseen, sairauskorvaukseen tai aktivointikorvaukseen
 • Täydellinen työkyvyttömyys, joka liittyy kosmeettiseen kirurgiaan
 • Vahingot, jotka perustuvat vakuutuksen voimaantulopäivänä olemassa oleviin olosuhteisiin
 • Tapaturma tai sairaus, joka on aiheutunut alkoholin tai muiden päihteiden, unilääkkeiden tai narkoottisten aineiden vaikutuksen alaisena

 

Tärkeää

Vakuutettu vastaa itse jäljellä olevan luoton maksamisesta siihen saakka kunnes hän on toimittanut kaikki asiakirjat, saanut vahinkopäätöksen sekä vastaanottanut korvauksen. Korvaus täydellisen työkyvyttömyyden tai vastentahtoisen työttömyyden perusteella maksetaan suoraan vakuutetulle. Kuolemantapauksessa korvaus maksetaan TF Bank AB:lle.

 

Omavastuu

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Yhteenveto vakuutuksesta

Lainaturva on ryhmäetuvakuutus, jonka TF Bank AB tarjoaa asiakkailleen, jotka ovat ottaneet kuluttajaluoton pankista. Jos joudut yli 30 peräkkäisen päivän ajaksi sairaalahoitoon sairauden tai tapaturman vuoksi, vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka sovitun kuukausittaisen lainakulun mukaisesti. Kuolemantapauksessa vakuutuksesta voidaan korvata jäljellä oleva velka vahinkopäivänä, kuitenkin enintään 15 000 euroa. Jos joudut ryöstön uhriksi, vakuutuksesta voidaan korvata 200 euroa vahinkotapahtumaa ja vuotta kohden.

 

Tapahtuma Karenssi Enimmäis­korvaus
Sairaalahoito

30 päivää.

8 000 euroa

Kuolema

0 päivää.

15 000 euroa

Ryöstö

0 päivää

200 euroa vahinkotapahtumaa ja vuotta kohden

 

Kuka voi tehdä vakuutus­sopimuksen

Vakuutuksen voi ottaa asiakas, jolla on TF Bank AB:lta saatu luotto edellyttäen, että asiakas vakuutussopimusta tehtäessä: 

 • on yksityishenkilö,
 • on kirjoilla ja asuu Suomessa,
 • on täyttänyt 65 vuotta mutta ei 75 vuotta. Uusi vakuutus voidaan ottaa viimeistään 73-vuotiaana.
 • on täysin terve ja jonka tiedossa ei ole vakavaa sairautta tai vammaa,
 • on antanut vakuutuksenantajalle muut pyydetyt tiedot.

 

Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutus tulee voimaan vakuutussopimuksen tekohetkellä edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Vakuutettu voi irtisanoa vakuutuksen koska tahansa, ja vakuutus päättyy automaattisesti, kun luotto, jota vakuutus koskee, on maksettu kokonaan takaisin.

 

Esimerkkejä tilanteista, joita vakuutus ei koske

Vakuutuksesta ei korvata seuraavaa:

 • Sairaalahoito, joka johtuu sairaudesta tai tapaturmasta, jota varten vakuutettu on käynyt lääkärissä tai saanut hoitoa 12 kuukauden aikana välittömästi ennen vakuutuksen voimaantuloa
 • Sairaalahoito, joka liittyy kosmeettiseen kirurgiaan
 • Sairaalahoito sellaisen tapaturman tai sairauden vuoksi, jonka vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut itselleen
 • Kuolema, joka on johtunut osallistumisesta sotaan tai poliittisiin selkkauksiin Suomen ulkopuolella
 • Vahingot, jotka perustuvat vakuutuksen voimaantulopäivänä olemassa oleviin olosuhteisiin

 

Tärkeää

Vakuutettu vastaa itse jäljellä olevan luoton maksamisesta siihen saakka kunnes hän on toimittanut kaikki asiakirjat, saanut vahinkopäätöksen sekä vastaanottanut korvauksen. Sairaalahoito- tai kuolemantapauksessa korvaus maksetaan TF Bank AB:lle. Korvaus ryöstön perusteella maksetaan suoraan vakuutetulle.

 

Omavastuu

Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Uusi hinnoittelu

Uudistunut hinnoittelu 7.7.2020 alkaen uusille vakuutuksille*: Kuukausittainen vakuutusmaksu on 9%:a lainasopimuksen mukaisista kuukausieristä. Esimerkki: Jos kuukausieräsi on 100 euroa, on Lainaturvan maksu ainoastaan 9 euroa kuukaudessa. Vakuutusmaksu veloitetaan joka kuukausi lainasi kuukausierän yhteydessä.

*Ennen tätä ostetuille vakuutuksille on voimassa aiempi hinta (0,45% lainan pääomasta, min 3 euroa kuukaudessa). Ota yhteyttä asiakaspalveluumme kysyäksesi lisää.

Ensimmäiset kaksi kuukautta ilmaisia

Uudet Lainaturva-asiakkaat saavat kaksi ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi. Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa. Soita asiakaspalveluumme kuullaksesi lisää. 

Vakuutuksen laajuus ja vakuutus­maksu

Tämän vakuutuksen laajuutta tai sen vakuutusmaksua ei voida valita.

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa vakuutus 14 päivän kuluessa vakuutussopimuksen solmimisesta ilman kuluja.

Ilmoitus tapahtuneesta vahingosta on tehtävä viipymättä yhtiöön Broadspire, by Crawford & Company. Yhteystiedot löydät alta.

 

Broadspire, by Crawford & Company

Rantatie Business Park

Hermannin rantatie 8

00580 Helsinki

Puhelin: +358 9 25 13 75 41

 

Neuvonta

Voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6840 120, www.fine.fi

Valitukset

Ota vakuutusta koskevissa valitusasioissa yhteyttä AmTrust Nordic Ab:hen yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla osoitteeseen klagomal@amtrustgroup.com.

Jos emme pääse yhteis­ymmärrykseen

Jos et ole tyytyväinen vahinkopäätökseen, ota yhteyttä AmTrust Nordic AB:hen (Hamngatan 11, 111 47 Tukholma, puh. +46 (0)8 440 38 20), jolloin vakuutuksenantaja käsittelee asian uudelleen. Mahdollisen erimielisyyden voi käsitellä myös Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531, Helsinki, puh. 029-566 5200, www.kuluttajariita.fi.

Voit myös nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan yleisessä tuomioistuimessa.

Yleistä

TF Bank AB, yritystunnus 556158-1041, on AmTrust International Underwriters Ltd.:hen sidoksissa oleva vakuutusedustaja.

Tämä tarkoittaa, että AmTrust on tarkistanut TF Bank:n ja sen vakuutusedustajien täyttävän kaikki vakuutusedustusta koskevat lakisääteiset vaatimukset. Jos haluat tarkistaa tietyn edustajan tiedot, ota yhteys AmTrust Nordic AB:hen, puhelin +46 8 440 38 00. TF Bank on Ruotsin yhtiöviraston (Bolagsverket) rekisteröimä. Toimintaa valvoo kuitenkin Ruotsin rahoitustarkastus (Finansinspektionen), joka on sidoksissa olevia vakuutusedustajia valvova viranomainen.

TF Bank:n saama lupa tarkoittaa, että TF Bank ja sen vakuutusedustajat saavat välittää luokan 16, muu omaisuusvahinko, mukaisia vahinkovakuutuksia

TF Bank on tehnyt AmTrustin kanssa sopimuksen, jonka mukaan TF Bank välittää vakuutuksia yksinomaan AmTrustin nimissä ja lukuun. AmTrust ei kuitenkaan omista mitään osuutta TF Bank:sta. TF Bank ei myöskään omista mitään osuutta AmTrustista.

AmTrust vastaa puhtaasta omaisuusvahingosta, jotka TF Bank mahdollisesti aiheuttaa asiakkaalleen tai muulle osapuolelle, jolla on asiakkaan ohella vakuutusedustuksesta johtuvia oikeuksia.

Korvaus vakuutus­edustuksesta

Vakuutuksia välittäessään TF Bank saa AmTrustilta provisiokorvauksen. Lainaturva-vakuutuksen välittämisestä TF Bank saa korvauksena enintään 55% maksetusta vakuutusmaksusta. Korvausperusteina ovat TF Bank:n työ vakuutuksen välittäjänä, vakuutusmaksujen käsittely, asiakaspalvelu sekä muu vakuutusten hallinnointi. Korvauksen on katettava myös rekisteröinneistä sekä järjestelmän kehittämisestä, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Neuvonta

TF Bank ei tarjoa riippumattomaan analyysiin perustuvaa neuvontaa eikä myöskään anna henkilökohtaisia suosituksia vakuutuksiin liittyen.

Reklamaatiot

Jos haluat asiakkaana tehdä reklamaation TF Bank:sta vakuutusedustajana, ota yhteys osoitteeseen info@tfbank.fi. Reklamaatiot käsitellään tehokkaasti ja huolellisesti. Reklamaatioihin vastataan asiallisesti ja korrektisti, ja vastauksen on oltava mahdollisimman selkeä, jotta reklamaation tekijä voi helposti hyödyntää saamiaan tietoja. Reklamaatioihin vastataan mahdollisimman pian. Jos reklamaatioon ei voida vastata 14 päivän kuluessa, reklamaation tekijälle on ilmoitettava kyseisessä ajassa kirjallisesti reklamaation käsittelystä ja siitä, milloin hän voi odottaa vastausta.

Kuluttajana voit myös kääntyä Suomen vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen (www.fine.fi). Sinulla on myös oikeus viedä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet edelleen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Lisäksi voit saada maistraattien kuluttajaneuvonnasta maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Mahdolliset riita-asiat sinun ja TF Bank:n välillä voidaan ratkaista Suomessa sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka. Mikäli asiakkaalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Henkilötietojesi käsittely

TF Bankin Tietosuojaseloste.

Yhteystiedot

TF Bank AB, Suomen sivuliike, PL 5600, 00002 Helsinki, puhelin +358 206 90191, sähköposti info@tfbank.fi

AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti

AmTrust Nordic AB on AmTrust International Underwriters DAC:n pääedustaja ja edustaa yritystä Ruotsissa. AmTrust Nordicin osoite on Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Ruotsi, puhelin +46 8 440 38 00

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Ruotsi. +46 8 787 80 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Ruotsi, +46 60 18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Tämän vakuutuksen vakuutuksenantaja on AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irlanti, jota valvoo Central Bank of Ireland. Vakuutuksenantajaa edustaa Pohjoismaissa sen pääasiamies AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Tukholma, jota valvoo Ruotsin finanssivalvonta, www.fi.se. Yhtiö on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket).

Lainaturvan vakuutusehdot kokonaisuudessaan löydät alta.

Vakuutuksenantajalle tai sen pääasiamiehelle AmTrust Nordic AB:lle annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevien tietosuojalakien ja yhtiön käytänteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot löytyvät osoitteesta www.amtrustnordic.se.

Onko sinulla kysyttävää?

Asiakaspalvelijamme ovat käytettävissäsi arkisin 8-16. Soita asiakaspalveluumme jo tänään!