Tietosuoja ja tietoturva

Käsittelemme kaikkia asiakas- ja henkilötietoja henkilötietolain sekä rahoitusalan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehdimme yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

TF Bank Group (TF Bank) on “rekisterinpitäjä” henkilötiedoillesi, mikä tarkoittaa että TF Bank määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. TF Bank on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Tämän tietosuojaselosteen avulla TF Bank pyrkii antamaan lisätietoja siitä miten käsittelemme henkilötietojasi sekä miten turvaamme henkilökohtaiset tietosi. Tietosuojaseloste on täydennys yleisiin ehtoihin. TF Bankin henkilötietojen käsittelyä säännellään yleisen tietosuojasäännöksen (GDPR) (EU:n asetus 2016/679) mukaisesti. TF Bank tarjoaa rahoitustuotteita sekä palveluja tytäryhtiöidensä sekä sivuliikkeidensä kautta Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Tanskassa, Latviassa, Puolassa, Saksassa ja Suomessa. GDPR koskee kaikkia ETA/EU-maita ja tämän vuoksi TF Bank pyrkii siihen, että tämä tietosuojaseloste kattaa kaiken henkilötietojen käsittelyyn liittyvän informaation maissa joissa TF Bank toimii.

Henkilötiedoilla TF Bank tarkoittaa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ”rekisteröityyn henkilöön” liittyviä tietoja. ”Asiakas” on henkilö, joka on sopimussuhteessa tai suunnittelee sopimuksen tekemistä TF Bankin kanssa. TF Bank käsittelee henkilötietoja kuten henkilötunnus, osoite, kansalaisuus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, viranomaisen myöntämän asiakirjan kopio (passi, ajokortti), sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen henkilötunnuksen kopio.

TF Bank käsittelee henkilötietoja liittyen rekisteröidyn taloudelliseen tilanteeseen sekä asiakassuhteen tarkoitukseen ja luonteeseen.

TF Bank käsittelee asiakassuhteen aikana kerättyjä henkilökohtaisia tietoja kuten sopimuksen muutoksia, maksuja, tilitapahtumia ja tilitapahtumien historiaa.

TF Bank käsittelee henkilötietoja sellaisilta henkilöiltä jotka ovat hakeneet TF Bankin palveluita tai tuotteita, mutta joiden kanssa TF Bank ei ole päätynyt asiakassuhteeseen.

TF Bank käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Tuotteidemme markkinointitarkoituksiin
 2. Kun käsittely on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi (GDPR artikla 6 kohta 1. (b))
 3. Kun käsittely on välttämätöntä täyttääkseen minkä tahansa laillisen velvoitteen kuten petosten ehkäisemisen, rahanpesun estämisen, taloudellinen ja verotuksellinen raportoinnin vuoksi.
 4. Kun käsittely on välttämätöntä sisäisiin tarkoituksiin kuten markkina- ja asiakasanalyysiin, liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiseen, riskien hallintaan ja tilastointiin, TF Bankin tuotteiden, palvelujen ja asiakassuhteiden kehittämiseen.
 5. Luottoriskin edellyttämien pääomavaatimusten laskemiseksi.

TF Bank kerää henkilötietoja mm. seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Muista TF Bank Group:iin kuuluvista yrityksistä
 • TF Bankin kaupparahoitus-kumppaneilta
 • Väestörekisterikeskukselta
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
 • Lainanvälittäjiltä
 • Muilta rahoituslaitoksilta tai pankeilta
 • Yhteistyökumppaneilta kuten Suomen Asiakastieto Oy, Bisnode Finland Oy ja Fonecta Oy

TF Bank voi käyttää joissain tapauksissa automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Automaattista päätöksentekoa käytetään esimerkiksi luottopäätöstä tehdessä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Profilointia käytetään asiakasanalyyseihin, menetelmien kehittämiseen, markkinointiin, automatisoituihin päätöksiin ja tapahtumien seurantaan petosten estämiseksi. Laillinen peruste profilointiin on pankin oikeutettu etu, oikeudellinen velvollisuus tai jos se on välttämätöntä sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten. Pankki käyttää profilointia lisätäkseen ymmärrystä asiakkaistaan, jotta pankin tuottamat palvelut ja tiedot ovat asiakkaiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisia, sekä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

TF Bankilla on vakiintuneet ja laadukkaat toimintatavat ja käytännöt tietoturvan suhteen. Käytämme turvatoimia kuten SSL, varmuuskopiointi, palomuurit jne.

TF Bank vaatii, että henkilöt jotka käsittelevät henkilökohtaisia tietoja sitoutuvat kirjallisella sopimuksella luottamuksellisuuteen sekä tiukkoihin tietoturvatoimenpiteisiin.

TF Bank voi tallentaa puheluja, sähköposteja, tai muuta viestintää asiakkaan ja pankin välillä.

TF Bankilla on velvollisuus, että käsiteltävät henkilötiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia. TF Bank säilyttää henkilötietosi ajanjakson, joka on välttämätön tämän selosteen tarkoittamien tavoitteiden täyttämiseksi ellei pidempiaikainen säilyttäminen ole laissa vaadittu tai sallittu.

Henkilötietojasi koskee pankkisalaisuus, joka tarkoittaa että TF Bank ei luovuta henkilötietoja luvattomille henkilöille.

Pankkisalaisuuden salliessa, TF Bank jakaa henkilötietoja muille vastaanottajille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille osapuolille, joilla on oikeus toimia tiedon käsittelijöinä TF Bank Groupin puolesta ennalta määrätyissä tehtävissä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää:

 • Muille TF Bank Group:in yrityksille ja yhteistyökumppaneille.
 • Markkinointiyhteistyökumppaneille
 • Maksujen käsittelijöille
 • Vakuutusten tarjoajille
 • Tietopalvelujen tarjoajille
 • Tietojärjestelmätoimittajille

TF Bank myös luovuttaa henkilötietoja sellaisille kolmansille osapuolille, jotka toimivat rekisterinpitäjinä, kuten perintätoimistot, vakuutuksenantajat, lainanvälittäjät, muut rahoituslaitokset ja pankit, sekä viranomaiset lakisääteisissä tapauksissa.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi käsitellä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Sinulla on oikeus pyytää päästä näkemään henkilötietosi, ja mikäli tietyt vaatimukset täyttyvät sinulla on myös pyytää henkilötietojesi oikaisua tai poistamista. Sinulla on oikeus siirtää tiedot, mikä liittyy läheisesti oikeuteesi nähdä henkilötietosi mutta myös eroaa siitä monella tapaa. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi TF Bankilta jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus toimittaa tietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus tehdä tietojenkäsittelyyn liittyvä valitus suoraan TF Bankille ks. yhteystiedot kohta 8. Mikäli olet tyytymätön TF Bankin vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvojalle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli haluat käyttää kohdassa 7. mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on tätä tietosuojaselostetta tai tietojenkäsittelyä koskevia kysymyksiä:

TF Bank AB, Suomen sivuliike
Postiosoite: PL5600, 00002 Helsinki
Puhelin: 0206 90591
Sähköposti: dpo@tfbank.fi

 

TF Bank voi muokata tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Yhteys sivuston tfbank.fi ja asiakkaan välillä toteutetaan turvallisesti käyttämällä HTTPS-yhteyttä.  Se on yleisesti käytetty yhteyden suojausmenetelmä, jonka ansiosta kukaan ulkopuolinen ei voi nähdä mitä tietoja lähetät ja vastaanotat. Suojatun yhteyden tunnistat selaimen vihreästä osoitepalkista ja lukon kuvasta siinä. Lukon kuvaketta napsauttamalla voit varmistaa sertifikaatin aitouden. Älä täytä henkilötietojasi palveluun, jos yhteys ei ole suojattu.

Tfbank.fi käyttää evästeitä, joiden avulla mitataan sivustolla tapahtuvaa liikennettä ja parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä.