7.6.2023

Ostovoiman lievä heikkeneminen ja budjetoinnin tärkeys

Suomalaisten kuluttajien ostovoima on heikentynyt toukokuussa, kertoo Tilastokeskus. Peräkkäisien neljän edellisen kuukauden aikana, ostovoima oli kuitenkin vahvistunut. Ostovoiman lievä heikkeneminen kertoo kotitalouksien taloudellisesta tilanteesta ja on nostanut esiin tarpeen tarkastella oman talouden hallintaa entistä tarkemmin. Budjetoinnin merkitys korostuu tällaisina aikoina, kun taloudellinen tilanne on epävarmaa.

Yksi keskeisimmistä syistä ostovoiman heikkenemiselle on inflaation nousu. Inflaatio eli yleisen hintatason nousu vähentää kuluttajien ostovoimaa. Viimeaikoina inflaatio on ollut maltillisempaa, verrattuna tilanteeseen vuosi sitten. Kuitenkin ostovoiman lievä heikkeneminen, kertoo siitä, että budjetointi on useammalle kotitaloudelle oleellinen asia tällä hetkellä.

 

Budjetointi on erityisen tärkeää

Budjetointi on tehokas tapa hallita omaa taloutta ja varmistaa, että tulot ja menot ovat tasapainossa, ideaali tilanne on, että menot ovat tuloja pienemmät, jotta rahaa jää säästöön. Laaditun budjetin avulla voi suunnitella etukäteen omaa talouttaan, mihin rahaa käytetään ja mitkä asiat ovat taloudellisesti järkeviä.

Kun luot budjetin, on tärkeää ottaa huomioon kaikki tulot ja menot. On hyödyllistä analysoida omia kulutustottumuksiaan ja tunnistaa ne alueet, joilla voidaan mahdollisesti säästää.

Vaikka suomalaisten kuluttajien ostovoima on viimeisen kuukauden aikana lievästi heikentynyt, on tärkeää pitää mielessä, että budjetoinnin avulla voi hallita taloutta tehokkaasti. Säästämällä ja suunnittelemalla etukäteen voi lievittää taloudellista painetta ja turvata taloudellisen vakauden myös tulevaisuudessa.

On myös syytä mainita, että vaikka ostovoima voi heikentyä yleisesti, jokaisen kotitalouden tilanne voi vaihdella. On tärkeää arvioida omaa taloudellista tilannettaan realistisesti ja mukauttaa budjetti omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

 

Meillä säästäminen onnistuu järkevästi

Olemme sitä mieltä, että säästäminen on järkevää aina ja meillä se onnistuu kannattavasti, sillä tarjoamme yhden markkinoiden parhaista talletuskoroista ja tilin käyttäminen on mahdollista täysin ilman kuluja.

Säästötilillämme rahasi ovat suojattu aina 100 000 euroon asti, joten kannattavuuden lisäksi se on myös turvallista ja helppoa, joten se kannattaa aloittaa heti.